Bekendstelling van nuwe Jeugblad op SA’s

imageedit_84_7259070523

Ons Missie

Ons missie is om jong skrywers tussen die ouderdom van 12 en 21 te bemagtig om hul eie skryfwerk verniet te publiseer waar hulle nie anders sou kon nie. Dit moet ‘n veilige hawe wees en nie een waar skrywers afbrekende insette lewer nie. Om dit veilig te hou mag daar geen haatspraak teen ras of godsdienstige groep wees nie en godslasterlike uitsprake sal nie geduld word nie. Hier ontdek skrywers hul talent waar hulle voorheen in skool ontmoedig is deur beperkte verbeeldingsvisie van die skoolsisteem en kan skrywers hier hul werk verbeter sonder ontmoediging. Uitdagings sal gestel word om jou skryfspektrum te vergroot.

Ons Visie

Ons visie is om een van die grootste SA Jeug Skrywers en Digtersgroep te word op Facebook. Ons wil ondersteuning bied om skrywers se skryfvernuf te verbeter en die geleentheid bied om ‘n veilige spasie te skep waar skrywers hul talent sonder skaamte kan ontbloot. Ons wil die skrywers van die toekoms ‘n kans gee om hul voete in die water nat te maak! Hier is ook die moontlikheid om te werk vir jou eie gepubliseerde boek of bundel.

Our Mission

Our mission is to empower young writer between the ages of 12 and 21 so that they can publish their writing for free as where it wouldn’t else be possible. It must be a safe haven and not one where writers deliver destructive inputs. To keep it safe there may be no hate speech against race or religious group, and blasphemous pronouncements will not be tolerated. Here, writers can discover their talent where they were previously discouraged in school by limited imaginary vision of the school system. Writers can improve their work here without discouragement. Challenges will be set to increase your writing spectrum.

Our Vision

Our vision is to become one of the largest SA Youth Writers and Poets Group on Facebook. We want to provide support for writers’ writing skills and provide the opportunity to create a safe space where writers can uncover their talent without embarrasment. We want to give the writers of the future a chance to wet their feet in the water! Here also lies the opportunity to work for your own published book or anthology.

Om aan te sluit: Facebook – SA Skrywers en Digters Jeugblad