Dienste wat SA’s se lede lewer

Ons is ‘n bedrewe klompie mense hier op SA’s se blaaie.

Kyk gerus na wie jou kan help met wat en kontak hulle direk deur Facebook

 

Alhoewel SA’s hierdie mense aanbeveel, moet kennis geneem word van die volgende: alle ooreenkomste word tussen die skrywer en persoon / persone hierbo in hulle eie hoedanigheid aangegaan. SA’s kan nie verantwoordelik gehou word vir enige geskille of verliese as gevolg van ooreenkomste wat nie nagekom word nie.