Judas Web bundel

Elsabe se baie, baie dankie aan Bets Koen en Driekie J Grobler wat haar help met die saamstel van die bundel.

Driekie is ‘n berader en sy se dit sal baie help vir haar as berader om iemand so ‘n boek in die hand te stop. Sy is ook ‘n gekwalifiseerde proefleser van SAV en gaan help keur en poleer aan die stories. Baie, baie dankie Driekie.

Bets is ook ‘n SAV proefleser, sy gaan vir julle die stories proeflees en die bladuitleg doen, Baie baie dankie Bets, jy help Elsabe vreeslik baie, sy moet nog die Kaleidsokoopbundel en die Bolmakiesie bundel doen, so jy neem ‘n groot las van Elsabe se skouers af.

Driekie beveel aan dat die skrywers dalk anoniem of onder skuilname plaas.

Baie dankie julle twee vir die hulp!

Lewer kommentaar