Wenners van REËNBOOGBUNDEL UITDAGING 7: Liefde

Ons het 74 ongelooflike inskrywings ontvang!! Baie dankie – julle kan self dink hoe moeilik dit moet wees om net ‘n paar te kies!!

LIEFDE blyk steeds maar die gewildste emosie te wees…

Die wenners is:

Evanthe Schurink – Liefdeshart
Rosalee Meyer – Kindjielief

Baie geluk julle!!

Die volgende gedigte word ook opgeneem in die bundel:

Johan van der Merwe – Ek stuur vir jou meer as ‘n rooiborsduif
Christa Roux – Liefde
Floris Van Zyl – 72 uur
Cliff van Dyk – ‘n Lelie vir Lynette
Christo Visser – Ribbelritme
Mariaan Taljaard – Liefde gee vlerke
Tharina Schnetler Dippenaar – Album vd liefde
Werner Wehmeyer – Nuwe liefde
Driekie J Grobler – Liefde is…
Jenny Broodryk – ‘n Wens
Bernadette Yvain Pretorius – Prentjie
Riana Barnard Matthee – Ware moederliefde
Ansie Van Der Merwe – Liefde

Baie geluk! Die ander van julle – hou asb julle gedigte om later in te stuur vir verdere keuring.

Kaleidoskoop 3 wenners

Ons het ongelooflik baie inskrywings ontvang en dit was besonders moeilik om die wenners te kies. Die van julle wie s’n nie gekies is nie, moet asseblief nie mismoedig voel nie en hou aan plaas en instuur asseblief. Dit was werklik vir ons baie moeilik om te kies en volgende keer is dit dalk joune wat inkom.
Hierdie week is daar tien lede wie se stories in ons Kaleidoskoopbundel opgeneem gaan word.
Hier volg ons 10 wenners in geen spesifieke volgorde nie:

• Moekie Mouton – Magriet Verwey
• Rosalee Meyer – Thando
• Tharina Schetner Dippenaar – Ek sal nie alleen wees nie.
• Vaness von Mollendorf – Splitsing
• Ronel Mare Dunn – Besoeker
• Isabel van der Merwe – Besoeker
• Jeanetta Swanepoel – Blomme vir ’n deurmekaar kop
• Okkie Oosthuizen – ’n Wit roos
• Riana Barnard Matthee – Die Wit Roos
• Salvia Ockuis – Haar laaste selfie.

Julle moet asseblief onthou dat Elsabe en Riana die gekose verhale moet proeflees voordat ons die bundel kan laat druk. Ons wil immers trots wees op ons bundel en dit so foutloos as moontlik kry. Daar is ‘n koste aan die proeflees verbonde, kontak asb vir Elsabe of Riana om meer uit te vind.

Let asseblief daarop dat hierdie uitdaging deel uitmaak van ’n verskeidenheid Kaleidoskoop-uitdagings wat nog geplaas gaan word.

TAALWENKE 12

TAALSENTRUM UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH

GRAMMATIKA
12.1. Ontkennningsvorm
“Geen’ (of gʼn) of ‘geeneen’ word gewoonlik deur ʼn ‘nie’ aan die einde van die sin gevolg.
Geen aansoeke is ontvang nie,
Geeneen het geantwoord nie.
MAAR
Wie het geantwoord? Geeneen.
Dit het geen nut.

12.2. Byvoeglike naamwoorde met ‘-lik’
Byvoeglike naamwoorde wat op ‘-ig’ eindig, word net so as bywoord gebruik, sonder die agtervoegsel ‘-lik’.
Bloedig vererg (NIE: bloediglik)
Naarstig soek ( NIE: Naarstiglik)
Wettig verbind ( NIE: wettiglik)

12.3. Lidwoorde
‘Miljoen’, ‘miljard’ en ‘triljoen’ word deur ‘ ʼn ’ voorafgegaan, maar ‘duisend’, ‘honderd’ word daarsonder geskryf.
ʼn miljoen motors
ʼn miljard rand
ʼn triljoen sandkorrels
MAAR
Honderd motors
Duisend mense

12.4. Werkwoorde wat op ‘-eer’ eindig.
By werkwoorde wat met twee lettergrepe, met die klem op die tweede lettergreep, is daar ʼn keuse of die verledetydvorm van die werkwoord met of sonder die ‘ge-‘ geskryf word, tensy die werkwoord met ʼn voorvoegsel begin.
Hanteer of gehanteer
Studeer og gestudeer
Beseer ( NIE: gebeseer)
Vereer ( NIE: gevereer.
By werkwoorde met drie of meer lettergrepe, moet die verledetydvorm van die werkwoord met ‘ge-‘ geskryf word, tensy die werkwoord met die voorvoegsel ‘ver-‘ begin.
Geherstruktuereer
Geïgnoreer
Verkleineer ( NIE: geverkleineer.)

12. 5. Voltooide deelwoorde as byvoeglike naamwoorde
Wanneer ʼn voltooide deelwoord met ‘-eer’ as byvoeglike naamwoord gebruik word, moet dit met ‘ge-‘ geskryf word, tensy dit met ‘be-‘. ‘ont-‘, of ‘ver-‘ begin.
Gegroepeerde voorbeelde
Geïlustreerde bladsye
Verteerde kos (NIE: geverteerde kos)
Ontbeende vleis ( NIE: geontbeende vleis)

12. 6. Voornaamwoorde
12.6.1. Die uitsluitlike gebruik van die persoonlike voornaamwoord ‘hy’ ( of ‘sy’) of besitlike voornaamwoord ‘sy’ (of ‘haar’) wanneer ʼn persoon se geslag onbekend is, word as seksisties en misleidend beskou.
NIE: Daar word van ʼn bestuurder verwag om sy motor se vensters te was.
NIE: ʼn Kinderoppasser moet altyd betyds vir haar skof opdaag.
Die beste oplossing vir hierdie probleem is om die meervoudsvorm te gebruik.
Daar word van bestuurders verwag om hulle motors se vensters te was.
Kinderoppassers moet altyd betyds vir hulle skofte opdaag.

Indien die meervoudsvorm glad nie kan werk nie, kan ‘hy of sy’ en ‘sy en haar’ as laaste opsie gebruik word.
Help die pasiënt waar nodig. As hy of sy nie self kan loop nie, organiseer ʼn rolstoel.
ʼn Kinderoppasser moet altyd betyds vir sy of haar skof opdaag.
12.6.2. Die wederkerende voornaamwoord word dikwels verkeerdelik in plaas van die persoonlike voornaamwoord gebruik.
Die taak is deur my en die bestuur uitgecoer.
(NIE: Die taak is deur myself en die bestuur uitgevoer.)
Hy het hom bloedig vererg.
(NIE: Hy het homself bloedig vererg.)

WENK: Werkwoorde wat slegs wederkerend gebruik kan word, neem nie die wederkerende voornaamwoord nie, want uit die aard van die werkwoord is dit duidelik na wie verwys word. Byvoorbeeld: ‘bemoei’: ‘Ek gaan my nie daarmee bemoei nie.’ (NIE: Ek gaan myself nie daarmee bemoei nie,)
Werkwoorde wat wederkerend óf nie-wederkerend gebruik kan word, kan wel die wederkerende voornaamwoord neem om verwarring uit te skakel. Byvoorbeeld ‘gun’: ‘Ek gun myself ʼn dag verlof,’ of ‘Ek gun jou ʼn dag verlof.’

12.6. 3. Die gebruik van ‘hul’ en ‘hulle’.
Ons stel voor dat ‘hul’ slegs gebruik word waar ‘hulle’ ʼn tweede keer in ʼn sin sou voorkom, byvoorbeeld waar dit
as besitlike voornaamwoord gebruik word, of
as refleksiewe voornaamwoord gebruik word.
Studente word holisties ontwikkel, waartydens hulle die geleentheid kry ook hul intuïtiewe vaardighede te verfyn.
… waartydens hulle die geleentheid kry om nuwe dele van hulself te ontdek.

12.6.4. Maak seker dat dit altyd duidelik is waarna voornaamwoorde verwys. In die volgende sin is dit onduidelik waarna die voornaamwoord ‘dit’ verwys.
(NIE: Die maatskappy benodig akkurate data vir alle benamings. Dit is die taakspan se verantwoordelikheid.)
Ook die voornaamwoord ‘wat’ in die volgende sin werp geen lig nie.
NIE: Die maatskappy benodig akkurate data vir alle benamings, wat die taakspan se verantwoordelikheid is.

Die sin is duideliker as volg:
Die maatskapppy benodig akkurate data vir alle benamings. Die verskaffing van hierdie data is die taakspan se verantwoordelikheid.
12.7. Die gebruik van ‘byvoorbeeld’ en ‘ensovoorts’.
‘Byvoorbeeld’ en ‘ensovoorts’ word dikwels onnodig gebruik in sinne wat reeds ander woorde bevat wat in wese dieselfde beteken.
In die onderstaande voorbeeld word ‘ensovoorts’ oorbodig gebruik:
(NIE: By hierdie geleentheid sal die modelle van verskeie motorvervaardigers, byvoorbeeld Ford, Opel, BMW, ensovoorts, ten toon gestel word.)
Dit moet eerder as volg wees:
By hierdie geleentheid sal die modelle van verskeie motorvervaardigers, byvoorbeeld Ford, Opel en BMW, ten toon gestel word.
In die onderstaande sin kan óf ‘soos’ of ‘ byvoorbeeld’ weggelaat word:
(NIE: Ek haat groente soos byvoorbeeld uie, kool en pampoen.)

12.8. Parallelisme
Maak seker dat parallelle strukture in die dokument gebruik word.
In deel 1 van hierdie gids ondersoek ons die grondbeginsels van skryfwerk. In deel 2 sal ons die deugde van ʼn goeie skrywer bespreek.
(NIE: In deel 1 van hierdie gids ondersoek ons die grondbeginsels van skryfwerk, In die tweede deel sal ons die deugde van ʼn goeie skrywer bespreek.)

12.9. Telwoorde

‘Aantal’ verwys na ʼn onbepaalde hoeveelheid.
‘Getal’ verwys na ʼn bepaalde hoeveelheid wat getel is of getel kan word.
‘Hoeveelheid’ dui op iets ontelbaars.

Daar wa ʼn groot aantal mense op die strand. ʼn Klein getal mense het met strandballe gespeel. Die res het ʼn groot hoeveelheid kos verorber.

KALEIDOSKOOP UITDAGING 4

Skryf ‘n kortverhaal van 1500 – 2000 woorde en gebruik een van dié temas:

1) Uiteindelik ‘n erfgenaam vir…

2) Dit was die laaste keer wat ek hom/haar gesien het…

3) Bloed is toe NIE dikker as water nie…

Plaas dit op die blad en e-pos dit ook na aan Riana by:  rianaleroux111@gmail.com

Sluitingsdatum: 14 April om 5 uur

Eie Bundelkompetisie – deelnemers

Baie geluk aan die volgende 20 lede wat uitgenooi is om aan die Eie Bundelkompetisie deel te neem.

Lede moet asseblief voor 31 Maart 2018 bevestig of hulle die uitnodiging aanvaar of van die hand wys ? Stuur asseblief ‘n e-pos aan Riana of Elsabe

Louisa van Vliet
Ria Fourie
Salome Oppermann
Liezl Blacquiere
Frikkie Dippenaar
Edna Tolmay
Werner Wehmeyer
Jeannetta Swanepoel
Riana Barnard Matthee
Christina Bergh
Marika Swart Giani
Zareth Ciska Geyser
Elsabe van der Westhuizen
Erna Van der Merwe
Hannes Snyman
Florien Deysel
Rosalee Meyer
Bets Koen
Berdine Henstock
Moekie Mouton

Baie geluk!

Indien enige van hulle nie kans sien om deel te neem nie, is daar vyf name op die waglys  Daarna sal geen ander persone vir hierdie rondte oorweeg word nie.

EIE BUNDELKOMPETISIE 2018 – Reëls

Ons herroep hiermee die vorige lys en reëls van die Eie-Bundelkompetisie soos aangekondig op 15 Desember 2017.

Nadat ons lank hieroor gedink en na vele insette en klagtes geluister het in verband met hierdie groot kompetisie wat ons op albei ons blaaie jaarliks loods, het ons as volg besluit:

1. Slegs lede wat nog nie voorheen gepubliseer het nie (selfpublikasie ingesluit) mag deelneem.
2. Lede sal slegs op uitnodiging van die stigters en admin genader word.
3. Slegs lede wat gereeld aktief op die blaaie deelneem, sal oorweeg word.
4. Twintig lede sal aanvanklik uitgenooi word en mag die uitnodiging aanvaar of
van die hand wys.
5. Vyf lede sal op ‘n waglys geplaas word om lede wat die uitnodiging van die hand wys te vervang. Daarna sal slegs die lede wat betyds hul stories voorlê, oorweeg word.
6. Drie kortverhale of drie hoofstukke van ‘n roman, moet voor 30 Junie 2018 voorgelê word, wat deur ‘n paneel van vier beoordelaars gekeur sal word.
7. Een wenner en een naaswenner sal voortaan aangekondig word.
8. Die wenner wen 50 gratis bundels en die naaswenner 10 bundels.
9. Alle proeflesing, bladuitleg en drukkostes sal deur SA Skrywers en Groep 7 Uitgewers gedra word.
10. ‘n Inskrywingsfooi van R100 moet jou inskrywing van jou 3 stories vergesel asb.( Bankbesonderhede sal later verskaf word)
11. 15 Kortverhale of ‘n roman van plus/minus 30000 woorde mag gebruik word.
12. Drie hoofstukke van ‘n roman moet voorgelê word.
13. Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
14. Die wenners se bundels sal voortaan bekendgestel word saam met die res van ons blaaie se bundels by ons boekbekendstelling in Sept/Okt.
15. Deelnemers moet hul inskrywings tussen 1 en 30 Junie per e-pos stuur na Elsabe de Beer – saskrywers.elsabe@gmail.com
16. Die wenners sal voor 31 Julie 2018 aangekondig word.
17. Alle deelnemers moet teen 31 Julie hul 15 kortverhale of hele roman reg hê vir publikasie.

Die lys van die twintig gekose lede sal binnekort geplaas word.
Baie dankie vir julle deelname en belangstelling in ons blaaie en in hierdie wonderlike kompetisie. Ons glo dat die nuwe reëls almal se goedkeuring sal wegdra.

Skryf ‘n Kinderboek

Onthou jy hoe heerlik dit as kind was om met jou gunsteling boek op jou bed op te krul en jouself algeheel in die storie te verloor? Om die hele wêreld se sorge buite jou kamerdeur agter te laat terwyl jy bladsy na bladsy weggevoer word op ‘n verbeeldingsvlug?

Wel, deur middel van ons kinderboekskryfkursus kan jy daardie heerlike, sorgvrye dae nou weer herleef! Ja, regtig! Ons skryf nie net stories vir kinders om hulle die lesse te help leer wat ons geleer het, of om vir hulle bronne van vreugde en inspirasie te skep nie. Nee, ons skryf ook stories om weer vir ‘n rukkie daardie sluimerende kind wat in die matriekjaar agtergelaat is, te herontdek en te geniet.

Ons help jou stap-vir-stap met die skryf van jou kinderboek – van waar en hoe om ‘n idee te kry en te ontgin, totdat jy ‘n voltooide boekmanuskrip in die kinderboekgenre van jou keuse in jou hande kan vashou wat gereed is om aan ‘n uitgewer voorgelê te word.

Hierdie kursus is dus ideaal vir jou indien jy daarvan hou om stories te vertel, en baie stories hét om te vertel!

So waarvoor wag jy? Skryf sommer vandag nog in!

Kursusbesonderhede:

Duur: 10 maande

Modules: 10 modules

Kursusfooi: R4,000

Afbetalingsopsies:

R2,000 x 2 paaiemente

R1,335 x 3 paaiemente

R1,000 x 4 paaiemente

R800 x 5 paaiemente

Wat leer jy :

 • Die leeswêreld van die kind
 • Hoe skryf jy vir kinders en wat wil jy sê?
 • Ontgin jou kreatiwiteit
 • Verskillende genres: prenteboeke, grilstories, jeugboeke, fantasie, humor, spookstories, reeksboeke, nie-fiksie, poësie
 • Belangrikste elemente van ‘n kinderboek
 • Skep onvergeetlike 3D-karakters
 • Storielyne en hoe om hulle te ontwikkel
 • Gebruik van humor, morele waardes, opvoedkundigheid
 • Vertellers, perspektief, funksie van verteller
 • Dialoog en beskrywing
 • Spanning, aksie en klimaks
 • Illustrasies
 • Redigering van jou manuskrip
 • Publikasiemoontlikhede, -riglyne, –wenke
 • Skryfwenke

Volledige studiepakket

 • Omvattende kursusnotas (200 bladsye)
 • 10 Praktiese skryfoefeninge (wat deur jou opleier nagesien word)
 • Hulpdokumente en riglyne om storielyne uit te werk
 • 1 Volledige, persklaar boekmanuskrip in die genre van jou keuse wat na afloop van die kursus aan ‘n uitgewer voorgelê kan word
 • ‘n Sertifikaat van Voltooiing na bevredigende afhandeling van die kursus
 • Stylgids: Skryf korrekte Afrikaans met flair
 • Marktedatabasis
 • Spesiale verslag: Hoe om jouself as skrywer te bemark

Toelatingsvereistes

 • Goeie skryfvaardighede en ‘n lewendige verbeelding
 • Rekenaargeletterdheid, e-pos en internettoegang
 • Geen vorige tersiêre kwalifikasie word benodig nie

Slaagvereistes

Volledige boekmanuskrip in ‘n genre van jou keuse

Sertifikaat van Voltooiing na bevredigende afhandeling van die kursus

Stuur ‘n e-pos na info@savryskutskrywer.co.za om in te skryf of vir enige verdere inligting

 

 

Wenners REËNBOOGBUNDEL UITDAGING 6: Woede/Aggressie

Uitdaging 6 het puik inskrywings van hoogstaande gehalte gehad.

Baie geluk aan die wenners:

Evanthe Schurink – Raka
Christo Visser – Skil en skend

Die volgende gedigte in die tema word ook in die bundel opgeneem:

Tharina Schnetler Dippenaar – Jou woede verskreeu my gees
Mariaan Taljaard – Politiek
Marthie Botha – Huismoles
Dirkie Burmeister – Stilte na die storm
Elsabe van der Westhuizen – Woede my anker
Floris Van Zyl – Drukkoker
Erna Van der Merwe – Stormwater
Salome Oppermann – Al weer
Jacques Van Zyl – Hoekom

Baie geluk aan almal van julle! Ons sien uit na ‘n PUIK bundel.