Taalwenke 8

8.5. Punktuasie:

 

8.5.1 In ʼn sin word die dele van ʼn adres met kommas geskei

Die kantoor is by Birdstraat 28, Stellenbosch.

 

8.5.2.Geen komma kom voor die poskode in ʼn volledige adres in een sin nie.

Stuur aansoeke na: Die Taalsentrum, Privaat sak X1, Matieland 7601

 

8.5.3. Wanneer die adres in blokvorm op ʼn koevert of boaan ʼn brief geskryf word, word daar geen kommas of punte na die reëls ingevoeg nie.

Dr DS Nel

Posbus 576

HATFIELD

0083

 

8.6 Telefoonnommers

 

8.6.1. Die gebiedskode word eerste geplaas, gevolg deur die eerste drie en dan die laaste vier syfers. Selfoonnommers word soortgelyk gespasieer. Geen hakies of koppeltekens word gebruik nie.

021 808 1131

   082 413 3209

 

8.6.2. Tolvrye nommers word anders gegroepeer

0800 40 30

    0800 220 224

8.6.3. Uitbreidings word as volg geskryf ( ‘Uitbreiding’ kan ook uitgeskryf word)

021 423 6635 uib. 456 (na werk)

8.6.4. Wanneer oorsese lesers deel van ʼn dokument se teikengroep is, word die nommer deur Suid-Afrika se kode (+27) voorafgegaan en word die nul met van die gebiedskode weggelaat.

+27 11 967 3455

 

  1. AFKORTINGS:

9.1.

9.1.1. Wanneer dit nodig is om afkortings te gebruik, gebruik dan erkende afkortings wat byvoorbeeld in die nuutste AWS aangegee word.

 

9.1.2. Afkortings moenie aan die einde van ʼn reël geskei word nie.

 

9.1.3. Koppeltekens word slegs in afkortings gebruik as dit in samestellings voorkom.

BSc-student

 

9.1.4. Die afkorting van ʼn selfstandige naamwoord word nie aan die selfstandige naamwoord gekoppel nie.

GM voedsel ( geneties gemodifiseerde voedsel) maar die GM-proses

     (die generiesemodifikasie-proses)

  NG predikant ( Nederduitse Gereformeerde predikant)

  SA leier  ( Suid-Afrikaanse leier)\

 

9.1.5. Waak teen oortolligheid.

  MI-virus (NIE: MIV-virus)

 

9.1.6. Moenie rangtelwoorde by datums gebruik nie, tensy geen maand genoem word nie.

Hulle sal die 16de arriveer. (NIE: Hulle sal die 16de Mei arriveer.)

     Sy is op 22 Mei 1987 gebore. (NIE: Sy is op die 22ste Mei 1987 gebore)  

 

 

 

 

Lewer kommentaar