Diguitdaging deur SA Skrywers eb Digters

f2b3a74da798c1d8fd0786c49dd8fbaf--old-books-vintage-books

SA Digters: “DIGUITDAGING: Skryf ‘n Engelse sonnet oor: Die Kind. Sluitingsdatum 7 Desember om 13:00. Plaas op die blad en stuur vir Louis Krüger by LLSJ Krüger <llsjk@lakruger.za.org> Lekker prys op die spel!”

Sonnet:
Liefde was aanvanklik die onderwerp van die sonnet en die naam het “klein liedjie” beteken. ʼn Digvorm wat uit veertien versreëls bestaan waar daar ʼn tweedeling is, naamlik ʼn oktaaf (agt versreëls bestaande uit twee koeplette) en ʼn sekstet (‘kwatryn en koeplet of twee tersines.)
Daar bestaan twee tipes sonnette – die Engelse sonnet en die Italiaanse sonnet.
Engelse sonnet: Die veertien versreëls word in drie kwatryne en ʼn koeplet verdeel en lyk soos volg:
ABAB CDCD EFEF GG
Voorbeeld van Izak de Villiers:
Saartjie en Santjie
My tweelingklasmaats op laerskool
Hulle het partymaal saam viswinkelstink geruik A
en hul geskaam vir dié tyd van die maand B
kaalvoet in hul geskifte rokkies – gebruik A
meer seep, is soms gespot. Elke Vrydagaand B
het hul op straathoeke die Paarl Post verkoop C
met goiingsakke aan, waaardeur wit armpies steek D
Saartjie kon so mooi sing, die juffrou het gehoop C
haar stem kon haar op Helpmekaarstraat wreek D
Een Nuwejaar was hulle by die Strand se Pawiljoen E
Wikkellyf het Saartjie Hasie se Kort Stert gesing F
Santjie het agter by die Baskitaar gesoen E
Sononder op die sand het mans gelag en bier gedrink F
Saartjie het kort daarna verdwyn, sonder sien of hoor, G
Santjie is later met ʼn tou in Soutrivier vermoor G
Uit: “Afrikaanse Skryfgids” Riana Scheepers & Letti Kleyn

Lewer kommentaar