Skryfles

Janie Oosthuysen:

SKRYFLES: Wat is ‘n toneel?
Elke toneelstuk, kortverhaal, film of boek is opgebou uit ’n opeenvolging van tonele, of te wel, eenhede van aksie. ’n Toneel kan lank of kort wees, afhangend van die behoeftes van die verhaal in daardie stadium. Gewoonlik gebeur daar iets dramaties, boeiends of broeiends in elke toneel.
’n Toneel begin waar een of meer karakters binne ’n spesifieke plek/ruimte met iets besig is. Dit eindig óf op ’n hoë noot (soos ’n emosionele uitbarsting), óf wanneer ’n nuwe karakter by die groep aansluit (of dit verlaat), óf wanneer daar van plek verwissel word.

Lewer kommentaar