Driekie se raad vir kortverhale skryf

Dertig dinge om te weet oor die skryf van kortverhale

Algemene riglyne by die skryf van kortverhale
1. Gaan jou toepassing van “paragraph” na. “Spacing” vir before en after moet op 0pt gestel wees. Tik altyd in dubbelspasiëring.
2. Gebruik breë kantlyne.
3. Moenie wit spasies ooplaat nie, behalwe as daar ’n sprong in tyd of plek is.
4. Dui ’n nuwe paragraaf aan deur die eerste woord te laat inspring. Gebruik die “tab”-sleutel daarvoor. Behalwe na ’n wit spasie of die eerste paragraaf.
5. Onthou: elke karakter se dialoog kom in ’n afsonderlike paragraaf. Sou die karakter iets doen terwyl hy/sy praat, kom dit in dieselfde paragraaf.
6. Hanteer die verteller of belewingspuntkarakter se gedagtes op dieselfde wyse. Behalwe: by gedagtegang gebruik ons geen aanhalingstekens nie.
7. Gebruik ’n leesbare lettertipe. Times New Roman of Arial. Hou maar by ’n lettergrootte van 12pt.
8. Gebruik uitroeptekens BAIE spaarsamig.
9. Moenie in hoofletters skryf nie, behalwe waar dit vereis word, soos aan die begin van ’n sin en eiename.
10. Skryf getalle en afkortings voluit. Slegs datums as getalle is aanvaarbaar.
11. Maak seker leestekens word korrek gebruik. Daar is verskeie bronne wat geraadpleeg kan word.
12. Hou in die teenwoordige tyd; selfs iets wat in die verlede gebeur het. Soos in ’n terugflits. Oriënteer die leser deur die eerste sin in die verlede tyd te skryf. Slaan daarna onmiddellik oor na die teenwoordige tyd. Bv.
Dit was tien jaar gelede. Sy ma staan langs hom. Daar gesig vertel hom: sy weet reeds. Vir haar gramskap sien hy kans, maar hy weet nie hoe gaan hy sy pa in die gesig kyk nie.
13. Luister na goeie raad. Oorweeg elke stukkie raad. Pas jou verhaal aan, waar nodig, maar dit bly jou verhaal.
14. Vra iemand om jou verhaal te lees om jou te help met die uitwys van tik- en spelfoute.
15. Nadat jy jou verhaal geskryf het, moet jy dit bêre. Kortverhale kan so vir twee tot vier weke wegsit. ’n Roman kan langer weggebêre word.
16. Skrap ALLES wat nie positief bydra tot die vooruitgang van die verhaal nie.
17. Wanneer ’n woord met ’n skryfteken gespel moet word en die skryfteken word weggelaat, is dit ’n spelfout. (Skryftekens verwys hier deeltekens, kappies, aksenttekens.)
18. In ’n kortverhaal is daar nie tyd of plek om van perspektief te verander nie.
19. Skryf jou verhaal in drie sinne vir jouself oor. Doen dit om seker te maak dat jy wel ’n storie het om te skryf.
20. In ’n kortverhaal moet karakters tor drie beperk word.
a. Hoofkarakter
b. ’n Ondersteuningskarakter wat die hoofkarakter ondersteun/help.
c. ’n Ondersteuningskarakter wat die hoorkarakter kortwiek.
21. Maak seker die ’n se kommatjie reg om lê. Gebruik die Alt 0146 om te verseker dat nie verkeerd is nie.
22. Probeer die volgende struktuur:
a. Probleemstelling: Stel jou karakter se probleem binne twee tot drie paragrawe. Laat jou karakter ’n besluit neem.
b. Verwikkeling 1: Jou karakter se besluit het ’n verwikkeling tot gevolg. Dit lei nie tot ’n oplossing nie, maar dit lei tot verdere probleme vir die karakter. Die karakter neem weer ’n besluit wat lei tot verwikkeling 2. Steeds is die karakter nog nie by ’n oplossing van die probleem nie. Hou so aan tot daar drie verwikkelinge is. (Hoe korter die verhaal, hoe minder is die verwikkelinge.)
c. Krisis: Die laaste besluit wat die karakter tydens die laaste verwikkeling neem, lei tot die krisis. Die krisis is daardie oomblik waar die karakter nie meer uitkomkans het nie. Dit lyk of alles verlore is. Die krisis lei tot die klimaks.
d. Klimaks: Al die los punte van die verhaal kom hier bymekaar. Die geheime word opgelos.
23. Met korter sinne en paragrawe kan mens spanning aanhelp. Langer sinne help om ’n kalm, rustige atmosfeer te skep.
24. Wys meer; vertel minder.
25. Vreemde woorde of gedagtegang hoef nie kursief geskryf te word nie.
26. Na ’n punt of tussen woorde is daar net een spasie.
27. Maak seker jy gebruik al die leestekens korrek, maar maak veral seker van die komma.
28. Vermy die gebruik van verkleiningswoorde.
29. Probeer om die karakters nie te goed of net sleg te skilder nie.
30. Jou karakters moet ook nie oordrewe geluk of hartseer ervaar nie.

Lewer kommentaar