NUWE UITDAGING: BUNDEL UITDAGING 11: KONTREISTORIES

NUWE UITDAGING: BUNDEL UITDAGING 11: KONTREISTORIES

Skryf ‘n storie oor “Die moles voor die keffie.”
Inligting: Dalk is die keffie langs die drankwinkel en direk oorkant die kerk. Dalk is daar ‘n damestee of ‘n biduur aan die gang in die kerk?

Maksimum 2,000 woorde. E-pos na elsabedebeer8@gmail.com.

Sluitingsdatum 19 Augustus. Merk jou inskrywing: MOLES INSKRYWING 11.

Lewer kommentaar