Taal wenke

TERMINOLOGIE: WOORDSOORTE

  1. Werkwoord: Die aksiewoord in die sin. Ook bekend as die gesegde.

Jan skop die bal.

  1. Hulpwerkwoord: ’n Woord wat die werkwoord ondersteun en aanvul, bv. het, sal, moet, sou, ens.
  • Hulpww van tyd: het, is , sal, sou.
  • Modale hulpwerkwoord: Druk sekerheid of waarskynlikheid uit, bv. moes, kon, moet, sou, sal.
  • Skakelwerkwoord: begin, bly.
  1. Bywoord:  ’n Woord wat die werkwoord omskryf.

Voorbeelde:   Anja eet stadig.

Die seun skop die bal hoog.

TOETS vir so ’n bywoord: HOE eet Anja? HOE skop die seun die bal?

 

Bywoorde vertel jou meer oor drie ander woordsoorte:

1.    ’n Werkwoord:                             Anja eet stadig.  ( Hoe eet sy?)

2.    ’n Ander bywoord:                               Anja eet baie stadig. ( Hoe stadig eet sy?)

3.    ’n Byvoeglike naamwoord:                 ’n Verskriklike lang vrou. ( Hoe lank is sy?)

 

Verduideliking:

Lang en gewonde is byvoeglike naamwoorde wat jou meer vertel oor die selfstandige naamwoorde: vrou en soldaat.

·         Verskriklike en ernstig is bywoorde wat jou meer vertel oor die byvoeglike naamwoorde lang en gewonde.

     Let wel: Daar kom GEEN komma tussen twee bywoorde nie, bv. baie stadig. Ook nie tussen ’n bywoorde en ’n byvoeglike naamwoord nie, bv. verskriklike lang.

 

 

Lewer kommentaar