Skryf vir LAPA

Ek daag alle kortverhaalskrywers van SA Stories uit om hieraan deel te neem: LAPA Uitgewers het in 2016 ’n RomanzaLiefde-tydskrifomnibus begin implementeer.
Hierdie tydskrif is ’n samestelling van drie liefdesnovellettes deur geliefde en nuwe skrywers
en een bonus kortverhaal. Dit is ’n bekostigbare produk wat in Checkers, Clicks, Pick ’n Pay
en CNA te koop is en verskyn kwartaalliks.
Hierdie is ’n werkdokument, en stel riglyne beskikbaar vir skrywers wat belangstel om vir
hierdie omnibus te skryf.
RomanzaLiefde is romanses wat lekker en vlugtig lees vir lesers wat nie tyd het om te
ontspan met ’n roman of selfs ’n Romanza nie. Lesers kan dit in die motor, op die Gautrain
of in ’n taxi/bus op pad werk toe lees.
Die formaat is 200 mm x 260 mm en die bladsyaantal is 96. Die woordtelling is:
• Novelette: 15 000-20 000 woorde
• Kortverhaal: 2 000-2 500 woorde.
Die vier romanses wat ons elke maand uitgee in die Romanza-reeks is elkeen 208 bladsye,
107 x 170 mm en die woordtelling is 44 000. SuperRomanza se formaat is 198 mm x
129 mm en die bladsyaantal is 304. Die woordtelling is 75 000 tot 85 000 woorde.
Beskou dus RomanzaLiefde as Romanza en SuperRomanza se ongekompliseerde jonger
sussie wat haar eie weg probeer vind.
Die sentrale verhaalelemente vir RomanzaLiefde is die volgende:
• ’n Sterk sentrale romanse met sterk geloofwaardige karakters.
• ’n Emosionele belewenis wat die leser dadelik in die verhaal intrek. Die verhaal is
karaktergedrewe.
• Die leser moet kan identifiseer met die karakters en hul situasies. Geloofwaardigheid
is ononderhandelbaar. Die leser moet haar kan vereenselwig met die karakters se
reaksies.
• Die algemene gevoel kan wissel van lighartigheid tot baie diep emosioneel. Die
kompleksiteit van die storielyn is die belangrikste; asook die diepte van karakters en
die unieke, kontemporêre hantering van die verhaalgegewe.
• ’n Sterk verhouding tussen die held en heldin. Daar moet geen twyfel by die leser
wees dat die held en heldin mekaar verdien nie.
• Geloofwaardige interaksie. Daar is nie ruimte vir terloopse ontmoetings en toevallige
bymekaarkom-kuiers tussen die held en heldin nie. Interaksie moet oortuigend en
gemotiveerd wees – sonder om geforseerd voor te kom. Elke interaksie moet die
verhouding voort du.
• Sterk konflik en emosionele belewenis is ’n moet om die lesers te boei. Konflik is
baie belangrik, onthou dit moet hulle vir 14 000 van die 20 000 woorde uitmekaar se
arms hou.
• Meer showing as telling.
• Emosioneel volwasse karakters.
• Goeie, sterk en moderne dialoog.
• Aktiewe woordgebruik in die teenwoordige tyd.
• Afgeronde einde: Die skrywer moet die drade van die verhaal (liefdesbetuigings,
oplossing van konflik en om mekaar van hul ware liefde vir mekaar te oortuig) vroeg
genoeg begin saamtrek. Die einde moet goed beplan en geloofwaardig wees vir die
leser om die ekstase enduit te beleef. Indien die verhaal se einde te vinnig en
onvoltooid is, is die hele verhaal ’n anti-klimaks, want die leser voel beroof.
• Die donker kant van die lewe is taboe, omdat die essensie van dié genre idealisme
en fantasie is.
• Kortverhale hoef nie noodwendig ’n liefdestema te hê nie, maar moet die nodige
diepte hê om die leser emosioneel aan te raak.
• Kortverhale moet ’n sterk begin, ekonomiese taalgebruik en ’n verrassende slot hê.
Nie kriteria nie, maar ekstras wat leesgenot sal bevoordeel
 Lekker sin vir humor
 Herkenbare omgewing. Skrywers vergeet soms dat hoewel die liefdesverhouding sentraal
staan, die karakters nie teen ’n wit agtergrond leef nie. Kleur die storie in, sonder om die
verhaal in ’n reisbrosjure te verander.
 Wees verteenwoordigend van die tydsgees. Heldinne in die 1990’s kon in hul vroeë twintigs
al besighede besit het, omdat hulle direk ná die skoolbanke die arbeidsmark betree het. Dit
is in baie gevalle nie meer so nie, baie 22/23 jarige vroue verlaat op hierdie ouderdom
universiteit/kollege en begin aan die onderste trap van die loopbaanleer.
 Daar is nuwe loopbanne soos blogging en besighede wat op sosiale media soos Facebook,
Instagram en YouTube bedryf word. Skrywers moet ook die invloed van sosiale media op
die samelewing in ag neem. Jy kan byna enige persoon op Facebook vind, as ’n karakter
dus nie in jou verhaal opgespoor kan word nie, moet dit goed gemotiveer word.

Lewer kommentaar