Gediguitdaging 12

GEDIGUITDAGING 12:

Skryf lirieke vir ‘n liedjie wat by dié foto pas. Die TITEL moet die woord MAAN of MELKWEG bevat.

Drie strofes met 4 versreëls elk = paarrym of kruisrym en ‘n herhalende refrein = soveel versreëls as wat jy wil.

VB: Vers – Ref – vers – Ref- vers – Ref

Sluitingsdatum: 16 Julie 1 uur

Lewer kommentaar