Raad vir digters (en skrywers)

Sedert ek verlede jaar by verskeie blaaie aangesluit het, het ek notas gehou van alles wat ek geleer het dmv kommentaar, mentors, ander skrywes/skrywers se raad. Ek het baie geleer, hoop dit kan kwalifiseer as ‘n plasing? Dit is mooi uitgetik, en ek het probeer kategoriseer soos ek goedgedink het…dalk help dit ander aspirant skrywers?

NOTAS GEDIGTE:
Kry ’n notaboekie vir idees
Pen goeie sinsnedes / frases/ idees dadellik neer
Let op jou onmiddelikke omgewing en pen dit in woorde/laat tyd toe vir idees en temas om te ontwikkel
Doen naslaanwerke vir die tema
Oorbedigte woorde wat vermy moet word; maan, sterre, see, hart, siel/soos
Raamwerk is belangrik, skryf vir dit
Leer uit jou skrywes en slaan ag op kritiek
Kies jou komponente en beskryf dit smaakvol/ beskryf emosies met abstrakte selfstandige naamwoorde
Wees seker van konsep waarbinne jy wil skryf
Wie is aan die woord is in jou gedig, meng beeldspraak en stylfigure/ metafore en vergelykings
Kies ritme/formele riglyne/styl/vorm en beeldspraak vir gedig
Let op spesifikie/geforseerde rym/ ondoelbewuste clichés/areas wat verveel/ oorvloedige herhalende beskrywende/ byvoeglike naamwoorde/verkleinwoorde / botsende metafore /beeldspraak/ Bybel en mitologiese verwysings
Let op, vokaal keuses, en korter of langer reëls/‘n’s en die’s, ritme moet aanpas by tema deur slot

Dig oor ongewone temas, beweeg uit jou gemaksone
Skryf met oortuiging/skryf na jou slot, skaaf waar nodig
Skryf oor/uit jou eie ondervindings/ervaringswêreld, skep uniekheid
Laat subtiele leidrade, verleen dimensie aan gedig, hou rym interressant met ongewone woorde
Titels van gedig is belangrik, moet aandag trek sonder om slot te weg te gee
Ontwikkel universiele “eie” styl en boei die leser/styl moet gemaklik wees
Simboliek moet op toepassing van tema wees
Vir oorskakeling en die wissel van gedagtes, maak gebruik van strofes
Meng verbeelding en realiteit/ humor en erns, skryf keurig en beskrywend
Bemeester jou eie styl met ritme, bevraagteken alledaagse
Skryf in al ses sintuie – leser moet self boodskap ontdek
Suggestiewe skrywes laat leser voel dink en ervaar/’n samevattende/gevolgtrekkende slot moet leser vergenoegd en verras laat
Waak teen, uitroeptekens/ellipse/hoofletters

Minder is meer, vermy stortvloed van woorde

Boeke vir naslaan en hulp;
Verklarende Woordeboek
Pharos se Tesourus van Afrikaans
Afrikaanse spelreels en woordelys
Skryf A-Z in Afrikaans
WSpel
Leer ken jou taal en spelreëls

Deur Marietjie Erasmus

untitled89

 

2 thoughts on “Raad vir digters (en skrywers)

Lewer kommentaar op Ronel Kanselleer die reaksie