Kortverhaal riglyne vir tydskrifte

Hoe om jou kortverhaal in rooi rose te publiseer

~

Riglyne vir kortverhale vir rooi rose …

Ons publiseer ’n groot verskeidenheid verhale soos liefdesverhale, verhoudingsverhale, kontreiverhale en verhale oor die land (S.A.) en sy mense. Ons publiseer ligter verhale, ernstige verhale en letterkundige verhale. Laasgenoemde moet so geskryf wees dat die leser dit na een (of hoogstens twee) keer se lees kan verstaan en dit moet ook nie te swartgallig wees nie.

Ons publiseer nie verhale waarin Godslastering voorkom of verhale wat as rassisties geïnterpreteer kan word nie. Ook nie verhale waarin eksplisiete seks of oormatige geweld voorkom nie.

Verhale moet aan vereistes vir goeie kortverhale voldoen; soos byvoorbeeld ‘n sterk begin, ekonomiese taalgebruik en ’n verrassende slot.

Verhale moet van so 1,500 tot so 2,500 woorde hê.

Ons betaal van so twee duisend tot vier duisend rand per verhaal, afhangende van die lengte en hoe goed die verhaal vertel is.

Jy kan jou verhaal per e-pos of per slakkepos stuur. As jy jou verhaal per slakkepos stuur en dit wil terughê, moet jy ’n geadresseerde gefrankeerde koevert saamstuur vir terugsending. Stuur verhale (net een op ’n slag) aan: Corlia Fourie, rooi rose, Posbus 412982, Craighall 2024 of na my e-posadres: corlia@caxton.co.za Moet asb. nie verhale per faks stuur nie.

 

Foute wat dikwels voorkom

As jy wil skryf, word asb. eers ’n leser. Niemand wat wil skryf, kan dit doen as hulle nooit lees nie. En lees in die genre waarin jy wil skryf. (Ek kry nog te veel oproepe van voornemende skrywers wat vir my vra of r.r. nog kortverhale publiseer.)

’n Kortverhaal vra nie vir ’n karakter se hele lewensbeskrywing nie. Dis gewoonlik net ’n greep uit daardie karakter se lewe. Maar daar moet wel karaktertekening wees, liefs deur die manier waarop die karakter optree of praat. Soos die Engelse sê: “showing, not telling.”

Daar moet ’n duidelike indeling van paragrawe wees.

 
 
 

Laat die storie eerder aanmekaar loop as daardie staccato-manier van skryf met dubbelspasies om tydsverloop, plekwisseling ens. aan te dui.

Kry ’n goeie woordeboek of ’n speltoetser vir jou rekenaar. Almal maak foute, maar dit laat ’n slegte indruk as daar feitlik nie ’n sin sonder spelfoute is nie.

 

Styl en toon

Skrywers gebruik hul eie styl (bv. humoristies). Ons verkies nie ’n spesifieke styl nie, maar as ek baie stories in ’n humoristiese styl aanvaar het, sal ek voorkeur gee aan ’n ernstiger verhaal. (En natuurlik is die teenoorgestelde ook waar.)

Pasop vir ’n naïewe toon – ’n naïewe karakter sal naïwiteit in optrede en dialoog openbaar. ’n Skrywer moet versigtig wees vir ’n naïewe verteller (wat die verhaal maklik simpel kan laat klink), maar daar is uitsonderings soos as die verteller ’n kind is.

Die toon waarin ’n verhaal verkieslik vertel moet word, is een waarin die leser se intelligensie nie onderskat moet word nie. Verkieslik ‘n intelligente geselstoon. Beslis nie prekering of uit die hoogte nie.

 

NB

*Moet asb. nie van die verhaalredakteur van ’n tydskrif verwag om skryflesse te gee nie. Daarvoor is skryfskole daar. As die slot bv. te stomp is, of die verhaal dubbel so lank as die verhale wat ons aanvaar, sal ek so sê, maar ek het ongelukkig nie die tyd om vir enige (voornemende) skrywer in besonderhede te sê wat met sy storie verkeerd is nie. (Veral as daar hoegenaamd niks reg is aan die storie nie – waar begin ’n mens?)

*As ek sê dat daar niks met jou storie verkeerd is nie, maar dat ek bv. op die oomblik heeltemal te veel van daardie tipe stories – reeds aanvaar – het, bedoel ek dit en jy kan dit met ’n geruste hart na ’n ander tydskrif stuur.

Riglyne vir kortverhale vir Vrouekeur

 • Vrouekeur gebruik net een soort verhaal: ‘n Kortverhaal wat 1 500 woorde beslaan teen ‘n vergoeding van R1 900. Die storielyn kan kompleks wees en aandag van die leser verg. Moet egter nie probeer om ‘n epiese verhaal vol subtemas en groot tydspronge in 1 500 woorde te vertel nie. Dit verwar net die leser.
 • Omdat ons soveel verhale ontvang en daar relatief min plek in die tydskrif is vir verhale, het Vrouekeur besluit om verhale wat potensiaal toon op ons webblad ook te publiseer om skrywers blootstelling te gee. Hierdie skrywers ontvang nie enige betaling nie, maar lesers stem maandeliks vir die beste verhaal en die wenverhaal wen ‘n R1000. Wanneer ‘n skrywer ‘n verhaal instuur, gee sy of hy daarmee toestemming om daar gepubliseer te word. Baie belangrik: Vrouekeur oorweeg net verhale wat tussen 1 450 en 1 500 woorde lank is. Verhale wat nie binne hierdie woordtelling val nie, word gediskwalifiseer.
 • Indien ‘n verhaal potensiaal toon en met veranderings verbeter kan word, sal ons verhaleredakteur dit voorstel. Ons kan nie ‘n verhaal herskryf om in ‘n spesifieke genre te pas nie. Ons kan bloot raad gee. Die skrywer kan dan self besluit of hy/sy die veranderings wil aanbring en die verhaal weer wil instuur. Maar wanneer die redakteur voel die verhaal het NIE potensiaal nie, sal dit bloot afgekeur word.
 • Stuur net een storie op ‘n slag. Ons ontvang baie verhale en wil almal graag ‘n kans gee.
 • Die verhaal moet verkieslik in die teenwoordige tyd geskryf wees, selfs al gebeur iets in die verlede. Die Afrikaanse “het ge-“vorm raak baie moeilik om te lees as die hele verhaal in die verlede tyd afspeel. Skryf jou storie verkieslik in ‘n toeganklike, moderne idioom en in ‘n gemaklike styl.
 • Hoewel Vrouekeur heelwat manslesers het, is die meerderheid vroue – hou dit dus in gedagte as jy jou tema kies. Die veiligste is om ‘n verhaal te skryf wat in mans en vroue se smaak sal val. Vroue hou tradisioneel van romanse, dus is dit altyd ‘n goeie temakeuse, maar ons wil hoegenaamd nie voorskriftelik wees nie. Onthou net dat hierdie verhale gereeld as ontvlugting gelees word, dus iets wat lekker en gemaklik lees. Lekker ligte leesstof, selfs met ‘n komiese ondertoon, werk goed. As ‘n mens dus so ‘n kortverhaal aanpak, moet jy in gedagte hou wie jou lesers is en wat hul behoeftes is. Tog wil ons ook die grense van die verlede ‘n bietjie verskuif, dus sal meer volwasse verhale, soos aksie- en avontuurverhale of selfs rillers oorweeg word. Die rillermark floreer deesdae!
 • Onthou, konflik vorm gewoonlik die kern van enige goeie storie, of dit nou ‘n romantiese, dramatiese of komiese verhaal is. Die belangrikste bly egter die storie. Jy moet ‘n storie hê om te vertel en dit só skryf dat ander dit graag wil lees.
 • Jy kan self besluit of jy die alomteenwoordige verteller of ‘n eerstepersoonverteller wil gebruik. Dit hang af van die soort storie wat jy vertel.
 • Onthou maar altyd dat daar eintlik net ‘n paar basiese stories is en dat elke storietema ‘n variasie op een van daardie temas is. Dit is egter die manier waarop ‘n ou storie (‘n cliché as jy wil) in nuwe klere aangetrek word, wat die deurslag gee.
 • Goeie smaak is altyd die wagwoord. Wees versigtig as jy omstrede onderwerpe aanraak. ‘n Mens kan natuurlik sulke temas gebruik, maar dan met groot omsigtigheid en subtiliteit. ‘n Mens wil nie jou leser vervreem of aanstoot gee nie. Pasop veral vir temas soos godsdiens, seksuele geweld en misdrywe, dwelmmisbruik, rassisme, alkoholisme, sogenaamde “afwykings” en politieke kommentaar.
 • Dieselfde geld vir kru taalgebruik, godslastering en haatspraak. As jy sulke onderwerpe of terme wil gebruik, moet dit absoluut gemotiveer wees.
 • Waak teen lang, ingewikkelde sinne of oormatige beskrywings met ‘n oormaat byvoeglike naamwoorde om emosie of skoonheid te beskryf. Minder is meer. Karakters en hul taalgebruik moet geloofweaardig wees. Dit beteken dat sogenaamde sleng gebruik kan word as dit is hoe mense praat, veral jongmense, maar moenie dit in oormaat gebruik sodat dit later die aandag van die storie aftrek nie. Mense praat ook soms in halwe of kort sinne.
 • Ken die onderwerp waaroor jy skryf en doen navorsing waar nodig. Lesers let feitelike onakkuraathede op en reageer vinnig daarop, wat ’n skrywer in die verleentheid kan stel.
 • Eindes moet verkieslik gelukkig wees, maar hoef nie net in daardie patroon te val nie.
 • Reeds gepubliseerde skrywers is ook welkom om verhale voor te lê.
 • Verhale moet per e-pos voorgelê word. Heg dit as ‘n aparte Word-dokument aan die e-pos. Ongelukkig word geen handgeskrewe verhale aanvaar nie.
 • Hou by ‘n maklik leesbare lettertipe soos Arial of Times Roman en met 1.5 lynspasie.
 • Maak asb seker dit is maklik leesbare dokumente. Moet asb nie in Hoofletters skryf nie, dis baie moeilik om te lees. Moet ook nie verhale in kolomme op ‘n bladsy plaas nie.
 • Skryf die titel van die verhaal asook die naam van die skrywer aan die begin van die verhaal. As jy ‘n skuilnaam wil gebruik, dui dit duidelik aan, byvoorbeeld: Liefde in die Skemer deur Martie van Rensburg (GEBRUIK SKUILNAAM Petra Lindeque). Moenie net die naam van die storie skryf nie. PLAAS ASB. U E-POSADRES OOK IN DIE VERHAAL. Ons ontvang baie verhale en dit help baie met die administrasie as die e-posadres in die storie ingetik is.
 • Laat ongeveer ‘n maand toe nadat jy jou verhaal ingestuur het om reaksie van ons verhaleredakteur te kry. Moenie navraag doen as jy binne ‘n week nie reaksie gekry het nie. Moet ook nie ‘n volgende verhaal stuur tot jy nie reaksie op jou eerste een gekry het nie. Rig jou navrae net aan die verhaleredakteur.

Stuur jou verhaal aan ons verhaleredakteur Dineke Volschenk by dineke007@gmail.com.

Stuur jou kortverhaal vir ons

kortverhale1

RIGLYNE VIR HUISGENOOT SE KORTVERHALE

Lengte: 1 500 woorde.

Genre: Alle genres, insluitend liefdesverhale, maar ons wil graag meer verhale met ‘n kontemporêre aanslag plaas. Verhale wat handel oor gesinsverhoudinge, sosiale aangeleenthede, die internet en e-pos, ens, asook whodunits, is dus welkom.

Storielyn: Die hoofvereiste is dat die verhaal lekker moet lees, en as daar ‘n verrassing op die leser wag, des te beter. Dit moet ook opbeurend eerder as morbied en prikkelend eerder as gewaagd wees. Laastens moet daar ‘n definitiewe storielyn wees; sketse word nie aanvaar nie.

Teikenmark: Huisgenoot is ‘n gesinstydskrif en ideaal gesproke moet die kortverhale geskik wees vir almal (mans en vrouens asook jong mense).

Aanbieding: Slegs getikte manuskripte sal vir keuring aanvaar word.

Omons sub-proses te vergemaklik let asb op die volgende:

 • Gebruik dubbele aanhalingstekens deur SHIFT en die toets met dubbele aanhaaltekens te druk
 • Gebruik net een spasie ná punte, kommas, kommapunte, vraagtekens, ens.
 • Druk ENTER net een keer om ‘n paragraaf te maak; moenie indents maak nie.
 • Vermy die oorgebruik van aksenttekens; gebruik dit net waar absoluut nodig.
 • Vermy die gebruik van verkleinwoorde.

Betaling: R1,25/word = R1 875

Sorg asseblief dat volledige adres- en kontakbesonderhede op die mss verskyn (ook aanghegsels wat per e-pos gestuur word).

E-pos is verkieslik (cvanzyl@media24.com) of pos dit aan Posbus 1802, Kaapstad 8000, en merk dit vir die aandag vanCecilia van Zyl.

 

 

3 thoughts on “Kortverhaal riglyne vir tydskrifte

Lewer kommentaar