Moenie vergeet van VivA Afrikaans

http://viva-afrikaans.org/

viva-logo.png

Sluit aan, daar is so baie hulp vir skrywers:

Betekenis
Idiome, vaste uitdrukkings en voorsetsels
Leestekens
Sinskonstruksies
Aktief en passief
Ander sinskonstruksiekwessies
Deiksis en anaforiek
Woordsoorte
Spelreëls
Styl
Taalkunde
Taalvariasie
Uitspraak
Verbuigings (fleksie)
Woordeskat en woordkeuse
Ander

Lewer kommentaar