Proeflees vs Redigering

Dankie Leoni van SA Vryskutskrywer

Inligtingsdokument

PROEFLEES vs REDIGERING

 

  1. Wat behels redigering?

 

Kopie- of teksredigering is ‘n proses wat verseker dat teks korrek is in terme van spelling, grammatika, kliektaal, punktuasie, terminologie, semantiek en formaat.

Kopieredigering verseker ook dat die idee wat ‘n skrywer aan die leser wil oordra akkuraat en duidelik is en dat enige wetlike kwessies wat dalk uit die teks mag voortspruit, onder die uitgewer se aandag gebring word.

 

Teksredakteurs of redigeerders sal ‘n geskrewe stuk bestudeer om te sien of die skryfwyse vlot en dat die teks sin maak. Hulle kan ook die teks verkort om dit volgens die publiseerder se formaat-huisstyl aanvaarbaar te maak.

 

Redigeerders kan dikwels ook verantwoordelik wees vir koppe, voetnotas, foto-onderskrifte en hoofopskrifte.

 

Vanaf die redigeerder gaan die teks na die proefleser vir die finale kontrolering om te verseker dat die teks algeheel foutloos is.

 

Kopieredakteurs benodig ‘n aantal bekwaamhede waaronder ‘n uitstekende taalaanleg, die vermoë om feitelike foute te identifiseer, ‘n fyn aanvoeling vir detail en kritiese denke wat hulle help om wisselvallighede in die werk raak te sien.

 

 

 

  1. Wat doen ‘n proefleser?

 

Proeflees is, in wese, die finale stadium van die redigeringsproses van ‘n geskrewe stuk en behoort slegs gedoen te word nadat alle ander hersienings en redigerings reeds afgehandel is.

 

‘n Proefleser lees proewe deesdae meestal elektronies, hoewel veral boeke se finale proewe steeds in papiervorm nagegaan word.

 

Wanneer ‘n proefleser die finale proewe nagaan voordat dit na die drukkers gestuur word, merk hy enige foute in die teks sodat dit reggestel kan word voordat die manuskrip gedruk word.

 

Die belangrikste foute waarna in die proefleesstadium gekyk word, is onder meer:

– verkeerde spelling

– punktuasie

– grammatika

– spasiëring

– tipografies

– formaat

– lettertipe en styl

© 2017. www.savryskutskrywer.co.za

 

 

3 thoughts on “Proeflees vs Redigering

  1. Ronel says:

    Ek het deur die kortopsomming gelees en my hande jeuk behoorlik om daardie werk te doen. Ek weet ek kan en ek weet ek het ‘n natuurlike aanleg daarvoor, maar deksels, ek het niks van daardie kleinlettertjiegoed agter my naam nie …

Lewer kommentaar