Skryfwenke: Leestekens

LEESTEKENS

DIE KOMMA

 1.  TUSSEN TWEE GESEGDES:
 • Toe ek weer sien, verdwyn hy deur die venster.
 • Wat hy vir jou gesê het, is baie waar.
 • Toe ek daar kom, was hy al skool skool toe.
 1.  NA ‘N REEKS SELFSTANDIGE NAAMWOORDE, BYVOEGLIKE NAAMWOORDE,

    WERKWOORDE:

 • Op my lessenaar is daar boeke, potlode, penne, uitveërs en liniale. (Selfstandige naamwoorde)
 • Ouma is ‘n goedhartige, voorbeeldige, hardwerkende en hoflike mensie. (Byvoeglike naamwoorde)
 • Die kindertjies skreeu, lag, gil, spring en dans van pure opgewondenheid. (Werkwoorde)
 1.  NA ‘N UITROEP WAT SY KRAG VERLOOR HET:
 • Sjoe, ek weet regtig nie wie dit gedoen het nie.
 • Werklik, jy moet my glo.
 • Gits, ek het hom regtig nie gesien nie.
 • Ja, ek ken daardie outjie regtig nie.
 • Wag, laat ek jou gou vertel.
 1.  VOOR OF NA DIE NAAM VAN ‘N PERSOON WAT DIREK AANGESPREEK WORD :
 • Dewald, bring asseblief my gholfstokke.
 • Kom help my gou hier, Marius.
 • Sal jy, Bianca, asseblief die tee bring.
 • Wagter, bring gou die bal.
 1.  VOOR VOEGWOORDE WANT, MAAR EN DOG:
 • Ek gaan nou slaap, want dit is al tienuur.
 • Sy kan vinniger hardloop, maar sy wil nie gereeld oefen nie.
 • Hy het my gewaarsku, dog ek wou nie luister nie.
 1.  VOOR EN NA SINNE OF SINSNEDES WAT INGELAS WORD (PARENTESE):
 • Pieter is, wat my betref, ‘n baie goeie leier.
 • Elizma moes, om nie te val nie, baie styf vashou.
 • Gerhard moet, of hy nou daarvan hou of nie, die werk doen.
 • Ons weet almal dat, as dit nie reën nie, die boere verliese gaan ly.
 1.  VOOR EN NA ‘N BYSTELLING:
 • Vanessa, ons netbalkapteine, is ‘n baie knap speelster.
 • Marco, die seun met die breë skouers, is so sterk soos ‘n bees.
 • Johann, die seun met die lang bene, hardloop baie vinnig.
 • Midde-Afrika is, volgens die skrywer, ‘n land van kontraste.
 1.  WAAR WOORDE UITGELAAT IS OM HERHALINGS TE VOORKOM:
 • Hy is die vriendelike; sy broer, die norse.
 • Hy is die gierigaard; sy pa, die vrygewige.

ONTHOU: ONS GEBRUIK NIE KOMMAS NIE:

 • Voor die voegwoord “en”.
 • Voor die volgende voegwoorde: dat, sodat, omdat, nadat, voordat.
 • Tussen die voornaamwoorde “julle julle”, “hulle hulle”, “ons ons”.

DIE KOMMAPUNT

 1.  WAAR DIE VOEGWOORD (WANT, MAAR, EN) UITGELAAT IS:
 • Ek gaan nou dorp toe; jy bly by die huis.
 • Ons moet nou vertrek; ons motor is egter ‘n bietjie stukkend.
 • Juan is nie tuis nie; hy is vir belangrike sake Durban toe.
 • Anton gee voor dat hy my vriend is; hy sal dit eers moet bewys.
 1.  VOOR DAARENTEEN, DAARNA, DAAROM, DERHALWE, DUS, GEVOLGLIK, INTEENDEEL,

    NIETEMIN, NOGTANS, TROUENS, TOG:

 • Ek werk baie hard; daarenteen hou jy heerlik vakansie.
 • Chris is ernstig siek; daarom bly hy in die hospitaal.
 • Wilco is nou weer blakendgesond; dus sal hy nou weer skool toe kom.
 • Dit het uiteindelik baie gereën; gevolglik sal die water nie meer beperk word nie.
 • Hy is nie lui nie; inteendeel, hy werk soos ‘n eseltjie. (Na “inteendeel” en “trouens” kom altyd ‘n komma)

DIE DUBBELPUNT

 1.  VOOR DIE DIREKTE REDE:
 • Michelle sê: “Ek sal môre begin met my werkstukkie.”
 • Franco het gevra: “Waar bly julle so lank?”
 1.  DUI ALTYD AAN DAT IETS GAAN VOLG OF VERDUIDELIKING VAN ‘N GEDAGTE:
 • Julle moet onthou: ons het nie almal dieselfde talente nie.
 • By die see het ek die volgende gesien: vissies, seeskilpaaie en robbe.
 • Na Christine se toespraak was een aspek baie duidelik: sy gaan haar verkiesbaar stel.

Onthou:   Altyd ‘n kleinletter na die dubbelpunt.

AANHALINGSTEKEN

 1.  MENSE SE DIREKTE WOORDE:
 • Jannie het hard geskreeu: “Hardloop vinniger!”
 • Emari het gesê: “Ek sal jou vanaand skakel.”
 1.  AANHALINGS UIT GEDIGTE OF BOEKE:
 • “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”, lees ons in die Bybel.
 • “Ek kan die grap nie vang nie”, is ‘n Anglisisme.
 1.  WAAR IRONIE (TEENOORGESTELDE WAT JY BEDOEL) TER SPRAKE IS:

Jou geliefde popster “sing” weer vanaand in die skoolsaal.

 1.  ‘N WOORD UIT ‘N ANDER TAAL:
 • “Speaker” is ‘n leenwoord uit Engels.
 • Almal “worry” deesdae oor alles.
 1.  DIE NAAM VAN ‘N BOEK OF ARTIKEL:
 • Almal wil graag “Kringe in ‘n Bos” van Dalene Matthee lees.
 • Ek het nie van “In die Groot Bokskryt” gehou nie.
 1.  AANHALINGS BINNE ‘N AANHALING WORD MET EEN AANHALINGSTEKEN GESKRYF:
 • Henk het vertel: “Toe ek daar kom, het my maatjie gesê: ‘Jy is weer laat.’”
 • Mnr. Swart het gesê: “Otto, jy het die woordjie ‘ingenieur’ verkeerd gespel.”

DIE UITROEPTEKEN

 1.  OM ‘N GEVOEL/EMOSIE STERK  UIT TE DRUK, OF VERBASING OF VERONTWAARDIGING:
 • “Pasop!” skree Chanell.
 • Dit is ‘n skreiende skande!
 • As ek tog net geweet het!
 1.  BY ‘N BEVELSIN:
 • Bly stil!
 • Gaan nou!

DIE VRAAGTEKEN

AAN DIE EINDE VAN ‘N VRAAG KOM ‘N VRAAGTEKEN:

 • Hoeveel geld skuld ek jou?
 • Het ek nie al met jou oor jou gedrag gepraat nie?
 • Waar het julle verlede Desember vakansie gehou?

DIE AANDAGSTREEP

 1.  VOOR DIE VOEGWOORDE SELFS, VERAL, AL:
 • Ek sal my vriende enige tyd help – selfs al bel hulle my na middernag.
 • Jy moet in elk geval gaan – al vra hulle jou glad nie.
 • Maak tog seker dat jy fiks is – veral vir die 400m.
 1.  OM DIE EERSTE DEEL VAN ‘N SIN IN DIE TWEEDE DEEL TE BEKLEMTOON:
 • Daar was wanorde in die saal – totale chaos!
 • Hy het uiteindelik hier opgedaag – moeg en afgemat!
 • Die eerstespan het hulle wedstryd gewen – voorwaar ‘n puik prestasie.
 • Oom Bertie het gekry waarna hy gesoek het – ‘n pragtige vrou!

ELLIPS

 1.  BY ‘N ONVOLTOOIDE AANHALING:
 • “Die lewe is . . . “
 • “Die werkers wil heeldag . . .”
 • Ek het gewonder . . .
 1.  OM ‘N POUSE AAN TE DUI:
 • Hy loop suutjies nader . . . wat sien hy?
 • Ek het onder die boom gaan sit . . . alleen.
 1.  OM TYDSDUUR TE SUGGEREER:
 • Hy loop en loop en loop . . .
 • Hy hou aan en aan . . .

ASTERISK (*)

‘n Asterisk/sterretjie in ‘n teks verwys na ‘n aantekening of verwysing onderaan die bladsy (wat ook met ‘n asterisk aangetoon word); so ‘n aantekening kan iets in die teks verder omskryf of verduidelik.

 

Dankie aan Meneer Marcelle Stander.
Groete,
Martelize Faber

 

 

 

 

5 thoughts on “Skryfwenke: Leestekens

Lewer kommentaar