Skryfwenke: Emosie

Emotion   Emosie  
Anticipation Rub hands together, lick lips, unable to sit still, grins Afwagting Vryf hande teen mekaar, ek lippe, kannie stilsit nie, glimlag
Awe  Slack jawed, unable to move, fixed gaze. Verbaas Hang kakebeen, kan nie kop beweeg nie, vaste blik
Amusement  Throw head back, slap thighs, clap hands, shake with laughter. Geamuseer Kop agtertoe gooi, slaan teen bobeen, klap  hande, skud van die lag.
Anger or Aggression Shake fist, point vinger, stab finger, slam fist on table, flushed face, throbbing veins in neck, jutting chin, clenched fist, clench jaw, lower eyebrows, squint eyes, bare teeth, a wide stance, tight lipped-smile. Woede of aggressie Skud vuis, wys met vinger, druk met vinger, rooi gesig, kloppende are in nek, ken wat sak, gebalde vuis, ken verstyf, laat sak ooghare, vernou sy oë, wys sy tande,  staan wydsbeen, stywe lip glimlag.
Annoyance Press lips together, narrow eyes, roll eyes, exasperated sighs. Omgekraptheid Pers lippe saam, vernou sy oë, rol sy oë, irriterende sug.
Anxiety Fidget, twist a ring, chew on a pencil, bite lip, swallow constantly, quickened breathing, hold breath, darting eyes, sweat, clammy palms, high-pitched laughter, hunched posture, pace, stutter, play with hair. Angs Vroetel, draai ring rond, kou aan ’n potlood, byt lip, sluk kort-kort, vinnige asemhaling, hou asem op, oë wat rondkyk, sweet, klam hande, hoë toon laggie, gebukkende houding, pas, stamel, speel met hare.
Attentiveness Furrowed brow, lean forward, sit up, take notes, mimic body language. Oplettendheid Frons, leun vooroor, sit regop,

Neem notas, boots liggaamshouding na.

Boredom Yawn, avoid eye contact, tap feet, twirl a pen, doodle, fidget, slouch. Verveeldheid Gaap, vermy oogkontak, klap met voet, draai ‘’n pen om en om. Teken sommer, vroetel, hangskouers.
Confidence Clasp arms behind body, lift head, push chest out, stand tall, make firm and precise movements. Selfvertroue Klem hande agter sy rug vas, lig kop hoog, stoot bors uit, staan regop, maak ferm en presiese bewegings.
Confusion Tilt head, narrow eyes, furrowed brow, shrug. Verwarring Hou kop skuins, vernoude oë, frons op voorkop, haal skouers op.

Lewer kommentaar